[1]
Arévalo Aranda, C.P. , Manya Cueva , D.A., Wong Frontado, V.R. , Castillo Chung, A.R. , Portilla Rodriguez, H.R., Vega González , J.A. and Vega Anticona, A.Y. 2020. Thermal stability of water fibers: effect of the alkaline treatment - aminopropyltrimetoxysilane [Estabilidad termica de fibras de aguaje: efecto del tratamiento alcalino – aminopropiltrimetoxysilano]. Journal of Sciences and Engineering. 4, 2 (Dec. 2020), 44–56.