(1)
Arévalo Aranda, C. P. .; Manya Cueva , D. A.; Wong Frontado, V. R. . .; Castillo Chung, A. R. .; Portilla Rodriguez, H. R.; Vega González , J. A. .; Vega Anticona, A. Y. . Thermal Stability of Water Fibers: Effect of the Alkaline Treatment - Aminopropyltrimetoxysilane [Estabilidad Termica De Fibras De Aguaje: Efecto Del Tratamiento Alcalino – Aminopropiltrimetoxysilano]. J. sci. Eng. 2020, 4, 44-56.